Co musisz wiedzieć o BHP


Czym jest BHP? Każdy z nas zetknął się z tym pojęciem. Występuje ono często w asyście innego wyrazu, np. BHP Poznań, co oznacza, że w tym mieście organizuje się tego typu szkolenia. BHP to oczywiście skrót od bezpieczeństwo i higiena pracy.

W praktyce oznacza to, że uczestnicy szkolenia uczą się o zasadach panujących w danej firmie. Te zasady uzależnione są od charakteru wykonywanej w firmie pracy. Jeśli więc dotyczy ona kontaktu pracowników z jakimiś niebezpiecznymi substancjami, np. chemikaliami, na szkoleniu pracownicy dużo dowiedzą się na temat postępowania z takimi środkami. Nad przebiegiem kursu czuwa wyspecjalizowana firma, np. BHP Prometeo.

Higiena pracy dotyczy także zachowań związanych z ratowaniem życia. Uczestnicy dowiadują się na zajęciach jak wykonać masaż serca, jak wyciągnąć przedmiot z przełyku osoby, która się zadławiła itd. Te z pozoru błahe rzeczy mogą zaważyć o życiu lub śmierci pracowników danego zakładu. Nie można zatem lekceważyć czegoś takiego jak szkolenia BHP Poznań. Należy sumiennie uczestniczyć we wszystkich wykładach poświęconych tej tematyce.